Fieldreach Logo

Fieldreach to zdobywające nagrody praktyczne rozwiązanie mobilne dla usług w terenie obsługujące procesy zarządzania pracą, konserwacji i inspekcji. Do tej pory uzyskano licencję na nie dla ponad 50 tys. urządzeń użytkowników końcowych na całym świecie. Przy wdrażaniu niektórych projektów na dużą skalę klienci korzystają z Fieldreach, aby zarządzać nawet trzema milionami zamówień rocznie i je realizować. Aplikacja Fieldreach dynamizuje procesy zarządzania aktywami, zarządzania pracą i konserwacji, może też za pomocą standardowych interfejsów zostać zintegrowana z najpowszechniej stosowanymi systemami typu back-end (np. ABB Ellipse, IBM Maximo czy SAP PM/EAM).

Aby umożliwić pracownikom obsługi terenowej realizację zamówień za pomocą urządzenia mobilnego, wykorzystujemy narzędzie Script Builder, aby uzupełnić dane (główne) takie jak informacje o aktywach i geotagi z wewnętrznej bazy danych za pomocą inteligentnych skryptów. Umożliwia digitalizację formularzy papierowych w ciągu kilku minut oraz wzbogacenie zamówień za pomocą wyspecjalizowanych skryptów związanych z tworzeniem aktywów oraz podpowiedzi i poleceń zgodnych z zasadami logiki procesowej.  Skrypty inteligentne można utworzyć przy użyciu standardowej i prostej w użyciu aplikacji systemu Windows, co sprawia, że skomplikowane, kosztowne i czasochłonne programowanie odchodzi do przeszłości. Za jednym naciśnięciem przycisku skrypty i stosowne dane dotyczące aktywów są przenoszone na wybrane urządzenie mobilne (urządzenie podręczne, laptop, tablet, smartfony z systemem Windows, Android lub iOS).

 

Fieldreach Tab

 

Podstawowe informacje o Fieldreach

 • Od 1999 r. aplikacja Fieldreach jest stosowana w wiodących przedsiębiorstwach branży energetycznej, transportowej i infrastrukturalnej.
 • Cyfryzacja dowolnego procesu konserwacji i inspekcji
 • Płynna integracja z dowolnym systemem typu back-end (np. SAP) za pomocą standardowych interfejsów
 • Obsługuje dowolne urządzenia

Fieldreach: Szczegółowe informacje

 • Otrzymuj, przeglądaj i wykonuj zamówienia za pomocą urządzenia mobilnego
 • Przesyłaj wykonane zamówienia automatycznie do systemu typu back-end (np. SAP)
 • Przeglądaj dane główne i historię konserwacji
 • Przeglądaj historię aktywów
 • Zarządzanie materiałami
 • Kontrole wiarygodności
 • Twórz nowe zlecenia pracy w miejscu działania
 • Weryfikuj, likwiduj i dodawaj sprzęt
 • Konserwacja oparta na ocenie stanu
 • Funkcja rozszerzonej rzeczywistości: Piętrowe informacje o składnikach majątku wraz z obrazem z kamery na żywo, z podaniem kierunku, odległości i zestawienia dotyczące danego składnika majątku
 • Lone Working – zamówienia można otwierać jedynie w granicach określonego promienia geograficznego
 • Załączaj instrukcje robocze, plany budowy i obrazy bezpośrednio w skrypcie

NOWOŚĆ: Najnowszy moduł Fieldreach to niezwykle przydatny i intuicyjny interfejs wyświetlania map wyposażony w kompleksowe funkcje porównywania dokumentów (znakowanie i edycja), obrazowania, śledzenia sieci i przechwytywania danych.

REQUEST LIVE DEMO