środa 09. Styczeń 19

Berlin – Capita poszerza swój zarząd i powołuje André Starka na Dyrektora Generalnego Capita Niemcy. 52-latek przejmuje ze skutkiem od dnia 7 stycznia 2019 r. ogólną odpowiedzialność operacyjną i strategiczną za niemiecką działalność europejskiego specjalisty w zakresie outsourcingu.

Na ostatnim stanowisku magister ekonomii był odpowiedzialny za usługi cyfrowe oraz aktywność w obszarze handlu elektronicznego w Grupie BMW. Wcześniej przez sześć lat był dyrektorem zarządzającym w firmie AutoScout24 i zajmował różne stanowiska kierownicze w Deutsche Telekom AG. Stark wniesie rozległą wiedzę specjalistyczną do działów sprzedaży, marketingu, zarządzania produktem, IT, a także administracji i finansów, w przyszłości wzmocni obszary digitalizacji oraz działalność w zakresie outsourcingu procesów biznesowych usługodawcy outsourcingu.

„Naprawdę nie mogę się doczekać wyzwania, jakim jest dalszy rozwój cyfrowej transformacji w zarządzaniu klientami w oparciu o strategiczne partnerstwa. Moje doświadczenia w zarządzaniu złożonymi i dynamicznymi organizacjami pomoże firmie Capita w dostarczaniu swoim klientom rozwiązań bardziej całościowych i zorientowanych na wartość dodaną” – mówi nowy Dyrektor Generalny Capita Niemcy, André Stark.

Na czele firmy Capita Europe stoi nadal Marcus Meloni, który jako Dyrektor Generalny Capita Europe zajmie prócz tego w przyszłości miejsce w Radzie Nadzorczej niemieckiej spółki. Meloni skupi się tym samym jeszcze bardziej niż dotychczas na strategicznym rozwoju klientów i rynku w Europie.

„W osobie André Starka udało się nam pozyskać uznanego eksperta do naszego zespołu zarządzającego. Jako usługodawca będziemy czerpać korzyści z jego wielopoziomowych doświadczeń zarówno na płaszczyźnie branżowej, jak i firmowej, dając w ten sposób nowe i konstruktywne bodźce do rozbudowy projektów w zakresie outsourcingu procesów biznesowych, które stanowią nasz nadrzędny cel” – wyjaśnia Marcus Meloni, Dyrektor Generalny Capita Europe.

Poszerzenie zespołu zarządzającego w Niemczech jest kolejnym krokiem we wdrożeniu ogólnej strategii Capita Europe. Przewiduje ona jeszcze bardziej intensywny rozwój cyfrowej transformacji oraz usług z wartością dodaną w interesach w zakresie outsourcingu procesów biznesowych, a jednocześnie dalej wzmacniać swoją pozycję najlepszej firmy w swojej klasie w modelu omnichannel serwisu Center-Business.

André Stark, CEO Capita Germany

 

Kontakt z prasą:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Susanne Sothmann / Claudia Leupold
Tel.: +49 (0) 89-74747058-0
E-Mail: ssothmann@kafka-kommunikation.de / cleupold@kafka-kommunikation.de