U podstaw wartości, którymi się kierujemy , leży kultywowane od lat pozytywne podejście i przekonanie, że możemy osiągnąć wszystko, co chcemy. Mówimy „tak” zaufaniu i szacunkowi — wobec tych, z którymi i dla których pracujemy, wobec współpracowników i klientów; „tak” dla odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, dla otwartości i szczerości, dla czerpania przyjemności z pracy, a także dla dobrych wyników i jakości. Realizujemy to pozytywne założenie każdego dnia — zarówno na poziomie globalnym, jak i w najdrobniejszych szczegółach.

Ludzie

Zależy nam na ludziach, którzy dla nas pracują. To oni sa kluczem do sukcesu i rozwoju, to oni stanowią o naszej kulturze i naszych wartościach. Jesteśmy za nich odpowiedzialni i z myślą o nich określiliśmy podstawowe zasady działalności naszego przedsiębiorstwa: równouprawnienie i różnorodność, zdrowie i bezpieczeństwo oraz etyczne postępowanie.

Przejrzyste wartości

Chcemy tworzyć trwałą więź z pracownikami, a jednocześnie się rozwijać — dlatego stale powiększamy nasz zespół. Każdego dnia czerpiemy z połączenia wiedzy i doświadczenia z nowymi inicjatywami i pomysłami . Wierzymy, że przynosi to korzyści naszym pracownikom i pozwala im się rozwijać. Dbamy o pozytywną atmosferę i intensywne szkolenie nowych pracowników, aby jak najlepiej integrowali się z istniejącym zespołem.

Zapał do pracy

Wiemy, że nasi pracownicy tak dużo osiągają i wykonują swoją pracę z zapałem ponieważ ich słuchamy, cenimy i traktujemy poważnie. Wyrażamy to choćby poprzez wynagrodzenie odpowiednie do osiągnięć, a także poprzez dbałość o bezpieczne środowisko pracy, atrakcyjne możliwości rozwoju i przyjemną atmosferę.

Możliwości w Capicie

Cenimy zmotywowanych, samodzielnych i odpowiedzialnych pracowników z dobrymi pomysłami, zaangażowaniem i zapałem do pracy. Wspieramy ich, oferując atrakcyjne możliwości rozwoju ich kariery. Uważnie słuchamy, ponieważ wiemy, że najlepsze pomysły rodzą się tam, gdzie mają zostać wdrożone.