Energetyka dotyczy każdego; gdy chodzi o elektryczność i gaz, cena i opinia o dostawcy mają kluczowe znaczenie dla decyzji klienta. Jednocześnie jednak podstawowe warunki, jak na przykład inwestycje w nowoczesną infrastrukturę, wymogi prawne i ceny surowców, są zbliżone dla wszystkich dostawców energii, a to oznacza, że bardzo trudno się wyróżnić na tym rynku o dużym nasileniu konkurencji. Wydajne i zorientowane na klienta zarządzanie kontaktami z klientami staje się więc tym ważniejsze.

W Twoim imieniu przejmujemy odpowiedzialność za te kontakty — zapewniamy punkty kontaktowe Twoim obecnym i potencjalnym klientom, zajmujemy się całym procesem fakturowania (łącznie z monitami i poborem opłat) i wykorzystujemy potencjał sprzedaży krzyżowej (cross-selling) powiązanych usług i produktów.

We wszystkich projektach dysponujemy elastycznością pozwalającą na szybką i profesjonalną reakcję w przypadku krótkotrwałego (np. sezonowego) wzrostu zapotrzebowania na nasze usługi. Zapewniamy wsparcie przy wdrażaniu cyfrowych rozwiązań do zarządzania komunikacją z klientami, prowadzimy analizę i optymalizację procesów usługowych i oferujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb, całościowe rozwiązania do zarządzania kontaktami z klientami.